Program certyfikacji Wiarygodna Szkoła 2013

Wybór szkoły wyższej nigdy nie jest łatwy, za to bardzo istotny w kontekście przyszłości i osiągnięcia satysfakcji w pracy zawodowej. Od 1994 r. Akademickie Centrum Informacyjne pomaga maturzystom podejmować świadome decyzje związane z kształceniem się. Konsekwencją wieloletniej współpracy ACI ze wszystkimi ośrodkami akademickimi w Polsce jest program certyfikacji niepublicznych szkół wyższych "Wiarygodna Szkoła".

Wyłonił on grupę uczelni gotowych poddać się wnikliwej i wieloaspektowej ocenie, dzięki której potwierdzone zostały ich wysokie standardy nauczania oraz komfort nauki. Przedmiotem weryfikacji były podstawy prawne działalności niepublicznych szkół wyższych, oferta i baza dydaktyczna, posiadane przez szkołę akredytacje (w szczególności nadawane przez Państwową Komisję Akredytacyjną), działalność naukowa i współpraca zagraniczna uczelni, perspektywy zawodowe absolwentów, a także formy aktywności pozaedukacyjnej.

Uczelnia, która otrzymała Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" to placówka godna zaufania. Podejmując naukę w takiej szkole można mieć pewność, że dba ona o wysoki poziom nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy.


W roku akademickim 2013/2014 możliwość posługiwania się znakiem Wiarygodna Szkoła uzyskały następujące uczelnie niepubliczne:

 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie GórniczejProgram certyfikacji Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2013

Certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem "Dobra Uczelnia - Dobra Praca", zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie.

W roku akademickim 2013/2014 możliwość posługiwania się znakiem
"Dobra Uczelnia - Dobra Praca" uzyskały następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie GórniczejKonkurs na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" 2013

Uczelnie biorące udział w konkursie są oceniane na podstawie analizy wieloaspektowej ankiety. Każda ze szkół otrzymuje punkty w następujących kategoriach: uczelnia widoczna w Internecie, nowoczesne technologie wykorzystane w dydaktyce, technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy, tworzenie perspektyw zawodowych, certyfikaty, pytanie otwarte. Projekt ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych ma na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.

20 czerwca 2013 r. podczas uroczystej gali finałowej, wybrano najbardziej innowacyjne i kreatywne uczelnie w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych. To już czwarta edycja konkursu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego, na co wskazuje udział wielu prężnych uczelni publicznych oraz niepublicznych.

Laureatami konkursu zostali:

 • Politechnika Gdańska
 • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wyróżnione w konkursie uczelnie:

 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności  w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile


Patronat medialny: Radio Eska, Eska.pl, Cogito, Wirtualny Informator Maturzysty, Gazeta Studenta, Studia Techniczne, Ekonomicznie.pl

              GALERIA ZDJĘĆ: